© 2017

Viết code tạo mảng liên hợp, sắp xếp và in mảng vừa tạo trong PHP

NLD Code - Viết code tạo mảng liên hợp, sắp xếp và in mảng vừa tạo trong PHP. Bài tập mảng liên hợp này có hai tham số đó là key và value tương ứng 1 key có 1 value.

Viết code tạo mảng liên hợp, sắp xếp và in mảng vừa tạo trong PHP. Bài tập mảng liên hợp này có hai tham số đó là key và value tương ứng 1 key có 1 value.

Câu hỏi

  • Viết code tạo mảng liên hợp, sắp xếp và in mảng vừa tạo trong PHP.

Gợi ý

  • Sử dụng hàm array() có sẵn trong PHP.

Tiến hành code

Tạo file tên Arrays.php và code HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code tạo mảng liên hợp, sắp xếp và in mảng vừa tạo trong PHP</title>
    </head>
    <body>
    
    </body>
</html>

Khai báo và tạo mảng liên hợp gồm key là tỉnh và value là thành phố của tỉnh

$arrays = array(
    "Bình Định" => "Quy Nhơn",
    "Đắk Lắk" => "Buôn Ma Thuột",  
    "Bình Phước" => "Đồng Xoài",
    "Hồ Chí Minh" => "Thủ Đức",  
    "Bình Dương" => "Thủ Dầu Một",
    "Đồng Nai" => "Long Khánh",  
    "Tây Ninh" => "Tây Ninh"
);  

Sắp xếp mảng liên hợp bên trên

asort($arrays); 

Chạy vòng lặp foreach để in ra các thành phố của tỉnh có trong mảng

foreach($arrays as $conscious => $city){

}

In ra các thành phố của tỉnh có trong mảng

echo "- Thành phố của $conscious là $city";

Code hoàn chỉnh

<!-- http://nguyenlediep.com -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Viết code tạo mảng liên hợp, sắp xếp và in mảng vừa tạo trong PHP</title>
    </head>
    <body>
    <?php
        $arrays = array(
            "Bình Định" => "Quy Nhơn",
            "Đắk Lắk" => "Buôn Ma Thuột",
            "Bình Phước" => "Đồng Xoài",
            "Hồ Chí Minh" => "Thủ Đức",
            "Bình Dương" => "Thủ Dầu Một",
            "Đồng Nai" => "Long Khánh",
            "Tây Ninh" => "Tây Ninh"
        );
        asort($arrays);
        foreach($arrays as $conscious => $city){
            echo "- Thành phố của $conscious là $city"."<br/>";  
        }
        echo ">>>>>> www.nldc.vn <<<<<";
    ?>
    </body>
</html>

Kết quả

  • Lưu PHP code trên thành file có tên là Arrays.php, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:303/Arrays.php sẽ cho kết quả:

 

Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...