© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Tài nguyên đề xuất

# Tiêu đề Dung lượng
# Sample Spreadsheet 10.000 Rows - CSV
1,08MB
# Cách tính IP và Netmask lớp B - XLSX
15,78KB
# Photos Lễ Thành Hôn Hồng Ngọc & Hữu Thành part 2 - ZIP
6,75MB
# Tiểu luận tìm hiểu về mật mã Caesar và mật mã Hill - DOCX
1,01MB
# Sample File 100.000 Rows - SQL
8,39MB
# Source code dùng khoảng trắng giữa các từ để văn bản căn lề 2 bên có rút trích trong Python - zip
1,71KB
# Giải pháp lưu trữ đám mây với Owncloud - DOCX
2,12MB
# Social network analysis with Python - PDF
815,20KB
# Triển khai hệ thống Storage Area Network - DOCX
6,82MB
# Raspbian stretch hệ điều hành cho Raspberry Pi 27-06-2018 - ZIP
1,62GB
# Sample Spreadsheet 500.000 Rows - CSV
6,16MB
# Giải pháp lưu trữ đám mây với Owncloud - PDF
2,18MB
# Sample File 500.000 Rows - SQL
42,37MB
# Phần mềm quản lý và cổng thông tin đoàn viên - PPTX
290,10KB
# Code Python simple chat - ZIP
1,72KB