© 2017

Tháng 05 năm 2022

Ngày 09 tháng 05 năm 2022
Con đường ấy tôi đã chọn có thể người này nói tôi thế này, nói tôi thế kia; người nọ lại hỏi tôi mầy làm vậy có đáng hay không, có hối hận không. Nhưng với tôi nó là xứng đáng, là không hối hận bởi…
Nguyễn Lê Điệp   00:57:56   1.977