© 2017

Tháng 05 năm 2022

Ngày 10 tháng 05 năm 2022
Chẳng hiểu nữa, chẳng hiểu tại sao hôm nay lại cảm thấy mọi thứ đều ở trước mắt nhưng lại rất xa xôi không thể nào chạm tới. Có thể do tôi đã tự mình vẽ lên một bức tranh với gam màu tươi sáng?…
Nguyễn Lê Điệp   22:50:00   2.146