© 2017

Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật trong C

NLD Code - Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật trong C. Theo như toán học thì diện tích S = dài * rộng và chu vi P = (dài + rộng) * 2. Ví dụ chiều dài là 5 chiều rộng 3 ta được S = 5 * 3 và P = (5 + 3) * 2.

Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật trong C. Theo như toán học thì diện tích S = dài * rộng và chu vi P = (dài + rộng) * 2. Ví dụ chiều dài là 5 chiều rộng 3 ta được S = 5 * 3 và P = (5 + 3) * 2.

Câu hỏi

  • Viết chương trình tính diện tích và chu vi hình chữ nhật trong C.

Gợi ý

  • Chúng ta yêu cầu nhập chiều dài, chiều rộng và vận dụng kiến thức toán học để tính;

Tiến hành code

Chèn các thư viện vào file hiện hành

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

Khai báo biến kiểu dữ liệu float

float m, n, p, s;

In ra thông báo nhận giá trị m nhập vào

printf("- Nhap chieu rong canh m: ");

Nhận giá trị m người dùng nhập vào

scanf("%f",&m);

In ra thông báo nhận giá trị n nhập vào

printf("- Nhap chieu dai canh n: ");

Nhận giá trị n người dùng nhập vào

scanf("%f",&n);

Xét giá trị người dùng nhập vào với m và n phải lớn hơn 0

if((m>0)&&(n>0)){
    
}

Nếu điều kiện bên trên là hợp lệ thi ta tính diện tích và chu vi như sau 

s = m * n;
p = (m + n ) * 2;

In ra giá trị diện tích và chu vi vừa tính

printf(" => Chu vi la: %.2f",p);
printf(" => Dien tich la: %.2f",s);

Nếu điều kiện bên trên không thỏa thì ta được

else{
    printf(" => Hinh chu nhat khong hop le");    
}

Code hoàn chỉnh

// http://nguyenlediep.com

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main(){
    printf("\n");
    float m, n, p, s;
    printf(" - Nhap chieu rong canh m: ");
    scanf("%f",&m);
    printf(" - Nhap chieu dai canh n: ");
    scanf("%f",&n);
    if((m>0)&&(n>0)){
        s = m * n;
        p = (m + n ) * 2;
        printf(" => Chu vi la: %.2f",p);
        printf("\n => Dien tich la: %.2f",s);
    }
    else{
        printf(" => Hinh chu nhat khong hop le");    
    }
    printf("\n >>>>> nldc.vn <<<<<\n");
}

Kết quả

  • Lưu C code thành file .cpp, nhấn F9 để biên dịch chương trình sau đó nhấn F10 ta được:
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...