© 2017

Chúc mừng sinh nhật vợ yêu

NLD Code - Hôm nay sinh nhật vợ. Với tất cả tấm lòng. Trong món quà đơn sơ. Cùng tấm thiệp yêu thương. Chúc vợ yêu hạnh phúc. Thêm tuổi mới bình yên. Và có nhiều sức khỏe.

Hôm nay sinh nhật vợ
Với tất cả tấm lòng
Trong món quà đơn sơ
Cùng tấm thiệp yêu thương

Chúc vợ yêu hạnh phúc
Thêm tuổi mới bình yên
Và có nhiều sức khỏe
Cùng chồng đến tương lai.

Linh Trung, ngày 25 tháng 08 năm 2023
Tác giả: #nguyenlediep

Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...