© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Tài nguyên đề xuất

# Tiêu đề Dung lượng
# Mối quan hệ bạn bè trên Twitter - PY
5,69KB
# Source Code Tool Encrypt and Decrypt Hill 1.0.0 - ZIP
1,26MB
# Big Data và công nghệ Hadoop - PDF
6,46MB
# Source code cửa hàng vật tư được viết bằng PHP và MySQL - RAR
6,69MB
# Tool Encrypt and Decrypt Caesar 1.1.0 - ZIP
16,18MB
# Sample Spreadsheet 10.000 Rows - XLS
1,70MB
# Tìm hiểu về máy spect - DOCX
3,07MB
# MobaXterm Personal 10.9 - ZIP
11,53MB
# SD Card Formatter 5.0.0 - ZIP
5,98MB
# Sample File 500.000 Rows - SQL
42,37MB
# CV xin việc Nguyễn Lê Điệp VI bản full - docx
5,94MB
# Sample Spreadsheet 10.000 Rows - CSV
1,08MB
# Báo cáo quản trị Hệ Thống Windows Server 2008 - DOCX
3,89MB
# Secret images and videos in 2017 - ZIP
72,56MB
# Sample File 5.000 Rows - SQL
424,71KB