© 2017

Tài nguyên đề xuất

# Tiêu đề Dung lượng
# Poster triển khai và đánh giá software defined wireless local area network - PSD
429,06MB
# Tải mã nguồn trang web - JAVA
663,00 byte
# Sample Spreadsheet 50.000 Rows - CSV
5,17MB
# Code RMI Sort List trong java - DOCX
31,25KB
# Tìm hashtag trên Twitter - PY
1,53KB
# Sample Spreadsheet 500.000 Rows - CSV
6,16MB
# Sample Spreadsheet 5.000 Rows - XLS
904,00KB
# Giải pháp lưu trữ đám mây với Owncloud - DOCX
2,12MB
# Phần mềm quản lý và cổng thông tin đoàn viên - pdf
5,55MB
# Learning outcomes khóa luận tốt nghiệp Big Data và công nghệ Hadoop - ZIP
3,94MB
# Raspbian stretch hệ điều hành cho Raspberry Pi 27-06-2018 - ZIP
1,62GB
# Lấy liên kết trang web với Python - PY
392,00 byte
# Sample File 100.000 Rows - SQL
8,39MB
# Code Python simple chat - ZIP
1,72KB
# Software DVD Flick 1.3.0.7 - ZIP
12,33MB