© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Tài nguyên đề xuất

# Tiêu đề Dung lượng
# Sample File 1.000.000 Rows - SQL
84,85MB
# Sample File 500.000 Rows - SQL
42,37MB
# Photos Lễ Thành Hôn Hồng Ngọc & Hữu Thành part 1 - ZIP
65,40MB
# Software DVD Flick 1.3.0.7 - ZIP
12,33MB
# Phần mềm quản lý và cổng thông tin đoàn viên - pdf
5,55MB
# Photos Lễ Thành Hôn Hồng Ngọc & Hữu Thành part 2 - ZIP
6,75MB
# Code đọc từng dòng và đếm số dòng trong tập tin với java - JAVA
857,00 byte
# Giải pháp lưu trữ đám mây với Owncloud - DOCX
2,12MB
# Triển khai hệ thống Storage Area Network - DOCX
6,82MB
# Sample Spreadsheet 5.000 Rows - XLS
904,00KB
# Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương - DOCX
20,33KB
# Raspbian stretch hệ điều hành cho Raspberry Pi 27-06-2018 - ZIP
1,62GB
# Learning outcomes khóa luận tốt nghiệp Big Data và công nghệ Hadoop - ZIP
3,94MB
# Sample File 50.000 Rows - SQL
4,19MB
# Sample Spreadsheet 50.000 Rows - XLS
6,65MB