Nhận thông báo X
Đăng ký
Báo link hỏng X

Báo Hỏng
© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Tài nguyên đề xuất

# Tiêu đề Dung lượng
# Sample Spreadsheet 10.000 Rows - XLS
1,70MB
# Tiểu luận tìm hiểu về mật mã Caesar và mật mã Hill - pdf
1,13MB
# Learning outcomes khóa luận tốt nghiệp Big Data và công nghệ Hadoop - ZIP
3,94MB
# Photos Lễ Thành Hôn Hồng Ngọc & Hữu Thành part 2 - ZIP
6,75MB
# Tool Encrypt and Decrypt Hill 1.0.0 - ZIP
21,39MB
# Code đọc từng dòng và đếm số dòng trong tập tin với java - JAVA
857,00 byte
# Sample Spreadsheet 100.000 Rows - CSV
3,81MB
# Sample Spreadsheet 50.000 Rows - XLS
6,65MB
# Raspbian stretch hệ điều hành cho Raspberry Pi 27-06-2018 - ZIP
1,62GB
# Code ghi dữ liệu từ bàn phím vào tập tin trong java - JAVA
527,00 byte
# Source code cân điện tử với Loadcell Arduino và HX711 - zip
1,70KB
# Social network analysis with Python - DOCX
1,30MB
# Sample File 50.000 Rows - SQL
4,19MB
# Sample File 100.000 Rows - SQL
8,39MB
# Sample Spreadsheet 50.000 Rows - CSV
5,17MB