© 2017

Case Studio - Phần mềm vẽ mô hình ERD và DFD

NLD Code - Case Studio - Phần mềm vẽ mô hình ERD và DFD. Đây là phần mềm vẽ mô hình ERD và PFD, là phần mềm không thể thiếu khi bạn học môn hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu. Phần mềm ERD...

Case Studio - Phần mềm vẽ mô hình ERD và DFD. Đây là phần mềm vẽ mô hình ERD và PFD, là phần mềm không thể thiếu khi bạn học môn hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu.

Phần mềm ERD giúp các bạn xây dựng mô hình quan niệm dữ liệu (ERD) cho hệ thống thông tin.

Phần mềm vẽ ERD Case #Studio giúp bạn xây dựng mô hình quan niệm xử lý (DFD) cho quy trình xử lý vô cùng đơn giản và dễ dàng hơn.

Đây là phần mềm vẽ #ERD, DFD vô cùng nhanh chóng và tiện lợi, giúp các bạn quản lí #database một cách dễ dàng và hợp lí.

Thông tin

  • Phiên bản: V2.25.0.1
  • Kích thước: 11MB
Download

Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...