Nhận thông báo X
Đăng ký
Báo link hỏng X

Báo Hỏng
© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Tài nguyên đề xuất

# Tiêu đề Dung lượng
# Sample File 500.000 Rows - SQL
42,37MB
# Tìm hiểu về máy spect - DOCX
3,07MB
# Sample Spreadsheet 100.000 Rows - CSV
3,81MB
# Sample Spreadsheet 5.000 Rows - XLS
904,00KB
# Photos Lễ Thành Hôn Hồng Ngọc & Hữu Thành part 2 - ZIP
6,75MB
# Tìm hiểu về máy spect - PDF
1,50MB
# Melt Down Deep Freeze Standard - ZIP
269,26KB
# Sample File 100.000 Rows - SQL
8,39MB
# Social network analysis with Python - DOCX
1,30MB
# Win32 Disk Imager 1.0.0 - ZIP
11,92MB
# Source code cửa hàng vật tư được viết bằng PHP và MySQL - RAR
6,69MB
# Sample Spreadsheet 50.000 Rows - CSV
5,17MB
# Code RMI tính tổng ba số nguyên được nhập từ bàn phím trong java - DOCX
30,44KB
# Source code phần mềm quản lý bán hàng viết bằng C Sharp - zip
2,44MB
# Kiểm tra năm nhập vào có phải là năm nhuận - PY
197,00 byte