© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Tài nguyên đề xuất

# Tiêu đề Dung lượng
# Code RMI Sinh Viên trong java - DOCX
32,76KB
# Poster Big Data và công nghệ Hadoop - PSD
15,59MB
# Code RMI Sort List trong java - DOCX
31,25KB
# Lấy liên kết trang web với Python - PY
392,00 byte
# Đường lối xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay - DOCX
257,46KB
# Cách tính IP và Netmask lớp B - XLSX
15,78KB
# Time line khóa luận tốt nghiệp Big Data và công nghệ Hadoop - MPP
701,00KB
# Tool Encrypt and Decrypt Caesar 1.1.0 - ZIP
16,18MB
# MobaXterm Personal 10.9 - ZIP
11,53MB
# Tính điểm tích lũy trường đại học Công Nghiệp TP.HCM IUH - XLSX
18,32KB
# Sample Spreadsheet 50.000 Rows - CSV
5,17MB
# Big Data và công nghệ Hadoop - DOCX
9,74MB
# Sample Spreadsheet 5.000 Rows - XLS
904,00KB
# Sample File 5.000 Rows - SQL
424,71KB
# Photos Lễ Thành Hôn Hồng Ngọc & Hữu Thành part 1 - ZIP
65,40MB