© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Tài nguyên đề xuất

# Tiêu đề Dung lượng
# Cách tính Netmask cho các lớp mạng - XLSX
10,11KB
# Mẫu đơn xin ly hôn đồng thuận - DOCX
20,97KB
# Raspbian stretch hệ điều hành cho Raspberry Pi 27-06-2018 - ZIP
1,62GB
# Tool Encrypt and Decrypt Hill 1.0.0 - ZIP
21,39MB
# Big Data và công nghệ Hadoop - PDF
6,46MB
# Sample Spreadsheet 100.000 Rows - CSV
3,81MB
# Source Code Tool Encrypt and Decrypt Caesar 1.1.0 - zip
1,24MB
# Sample File 100 Rows - SQL
8,97KB
# Tool Encrypt and Decrypt Caesar 1.1.0 - ZIP
16,18MB
# Đường lối xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay - DOCX
257,46KB
# Sample Spreadsheet 50.000 Rows - XLS
6,65MB
# Source code dùng khoảng trắng giữa các từ để văn bản căn lề 2 bên có rút trích trong Python - zip
1,71KB
# Poster Big Data và công nghệ Hadoop - PSD
15,59MB
# Sample Spreadsheet 5.000 Rows - CSV
555,62KB
# CV xin việc Nguyễn Lê Điệp VI bản full - docx
5,94MB