© 2017

Thêm - Xóa thông tin bản quyền trên máy ảnh Canon EOS 6D

NLD Code - Thêm xóa thông tin bản quyền trên máy ảnh Canon EOS 6D. Bạn sở hữu một chiếc máy ảnh Canon EOS 6D và bạn muốn những bức ảnh bạn chụp có thông tin của bạn?

Thêm xóa thông tin bản quyền trên máy ảnh Canon EOS 6D. Bạn là một nhiếp ảnh gia hoặc là người đam mê chụp ảnh, bạn sở hữu một chiếc máy ảnh Canon EOS 6D và bạn muốn những bức ảnh mà bạn chụp có thông tin bản quyền để người sử dụng ảnh biết đến thông tin của người chụp hoặc để dễ phân xử khi  có một sự cố nào đó xảy ra. Ở bài viết này IOTG sẽ hướng dẫn các bạn Thêm cũng như Xóa thông tin bản quyền này.

Thêm - Xóa thông tin bản quyền nhanh

Thêm thông tin bản quyền

 • Vào mục cờ lơ thứ 4 → chọn Copyright infomation
 • Chọn Enter author's name → nhấn nút Q để nhảy xuống phần nhập chữ → điều chỉnh con trỏ để chọn chữ → nhấn set để xác nhận chữ
 • Chọn Enter copyright details → nhấn nút Q để nhảy xuống phần nhập chữ → điều chỉnh con trỏ để chọn chữ → nhấn set để xác nhận chữ

Xem thông tin bản quyền

 • Vào mục cờ lơ thứ 4 → chọn Copyright infomation
 • Chọn Display copyright info

Xóa thông tin bản quyền

 • Vào mục cờ lơ thứ 4 → chọn Copyright infomation
 • Chọn Delete copyright infomartion

Thêm - Xóa thông tin bản quyền chi tiết

Thêm thông tin bản quyền

 • Vào mục cờ lơ thứ 4 → chọn Copyright infomation
 • Chọn Enter author's name
 • Nhấn nút Q để nhảy xuống phần nhập chữ → điều chỉnh con trỏ để chọn chữ → nhấn set để xác nhận chữ
 • Chọn OK để xác nhận
 • Chọn Enter copyright details
 • Nhấn nút Q để nhảy xuống phần nhập chữ → điều chỉnh con trỏ để chọn chữ → nhấn set để xác nhận chữ
 • Chọn OK để xác nhận

Xem thông tin bản quyền

 • Vào mục cờ lơ thứ 4 → chọn Copyright infomation → Chọn Display copyright info
 • Thông tin bản quyền được hiển thị

Xóa thông tin bản quyền

 • Vào mục cờ lơ thứ 4 → chọn Copyright infomation → Chọn Delete copyright infomartion
 • Chọn OK để xác nhận xóa

Chúc các ban thành công!

Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...