© 2017

Tạo một form để nhận và hiển thị tên đăng nhập trong PHP

NLD Code - Tạo một form để nhận và hiển thị tên đăng nhập trong PHP. Ở bài này NLDC sẽ hướng dẫn các bạn tạo một form đơn giản để nhận và hiển thị tên đăng người dùng đã nhập từ bàn phím.

Tạo một form để nhận và hiển thị tên đăng nhập trong PHP. Ở bài này NLDC sẽ hướng dẫn các bạn tạo một form đơn giản để nhận và hiển thị tên đăng người dùng đã nhập từ bàn phím.

Câu hỏi

  • Viết một form để nhận tên đăng nhập từ người dùng nhập vào sau đó hiển thị tên đăng nhập mà người dùng vừa nhập lên trình duyệt.

Gợi ý

  • Sử dụng hàm $_POST['thuộc tính']

Tiến hành code

Tạo file tên form.php và code HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Nhận và hiển thị tên đăng nhập</title>
    </head>
    <body>
       
    </body>
</html>

Tạo form bằng code HTML

<form method='POST'> 
    <h2>Input username:</h2>
    <input type="text" name="username"> 
    <input type="submit" value="Login"> 
</form>

Gán vào tên đăng nhập vào biến username

$username = $_POST['username'];  

In ra tên đăng nhập vừa mới nhận được

echo "<h3>Chúc mừng $username đã đăng nhập thành công!</h3>";

Code hoàn chỉnh

<!-- http://nguyenlediep.com -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>Nhận và hiển thị tên đăng nhập</title>
    </head>
    <body>
        <form method='POST'> 
            <h3>Input username:</h3>
            <input type="text" name="username"> 
            <input type="submit" value="Login"> 
        </form>
        <?php  
            $username = $_POST['username'];  
            echo "<h4>Chúc mừng $username đã đăng nhập thành công!</h4>";  
        ?>
    </body>
</html>

Kết quả

  • Lưu PHP code trên thành file có tên là form.php, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:303/form.php sẽ cho kết quả:
Chúc các bạn thành công và vui vẻ! 
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...