© 2017

In chuỗi lên trên trình duyệt trong PHP

NLD Code - In chuỗi lên trên trình duyệt trong PHP. Để hiển thị văn bản trên trình duyệt bằng cách sử dụng hai lệnh echo và print trong PHP giúp bạn hiểu cách hiển thị nội dung mà mình muốn.

In chuỗi lên trên trình duyệt trong PHP. Để hiển thị văn bản trên trình duyệt bằng cách sử dụng hai lệnh echo và print trong PHP giúp bạn hiểu cách hiển thị nội dung mà mình muốn.

Câu hỏi

Viết đoạn code để hiển thị nội dung sau lên trình duyệt:

  • Xin chào mọi người!
  • Mình tên là Nguyễn Lê Điệp. Mình đang sử dụng lệnh echo cho bài viết này.

Gợi ý

  • Sử dụng lệnh echo hoặc lệnh print

Tiến hành code

Tạo file tên inchuoi.php và code HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>In chuỗi lên trên trình duyệt trong PHP</title>
    </head>
    <body>

    </body>
</html>

Tạo code PHP để hiển thị nội dung

<?php  
    echo "- Xin chào mọi người!";
    echo "<br/";
    echo "- Mình tên là Nguyễn Lê Điệp. Mình đang sử dụng lệnh echo cho bài viết này";
?>

Code hoàn chỉnh

<!-- http://nguyenlediep.com -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <title>In chuỗi lên trên trình duyệt trong PHP</title>
    </head>
    <body>
    <?php  
        echo "- Xin chào mọi người!";
        echo "<br/>";
        echo "- Mình tên là Nguyễn Lê Điệp. Mình đang sử dụng lệnh echo cho bài viết này";
    ?>
    </body>
</html>

Kết quả

  • Lưu PHP code trên thành file có tên là inchuoi.php, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:303/inchuoi.php sẽ cho kết quả:
Chúc các bạn thành công và vui vẻ! 
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...