© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Cách cài đặt Blynk trên Arduino và Raspberry Pi

Cách cài đặt Blynk trên Arduino và Raspberry Pi - Hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng #Blynk để điều khiển các thiết bị từ xa trên #Arduino#Raspberry Pi.

Cài đặt Blynk tự động

Để cài đặt Blynk tự động ta dùng 2 câu lệnh bên dưới
sudo npm install blynk-library -g
sudo npm install onoff -g

Chạy ứng dụng Blynk mặt định (thay thế YourAuthToken)

export PATH=$PATH:/opt/nodejs/bin/
unset NODE_PATH
blynk-client YourAuthToken

Tạo dự án mới Node.js với Blynk

Trong trường hợp cài đặt tự động không thành công bạn cần tạo một mô-đun Node.js mới với sự phụ thuộc của thư viện Blynk.
mkdir my-awesome-project
cd my-awesome-project
npm init
Nó sẽ hiển thị thông tin chung về dự án và tạo một tệp package.json. Tiếp theo thêm Blynk vào dự án này
npm install blynk-library --save
Bạn có thể cài đặt onoff, nếu bạn muốn cho phép hoạt động trực tiếp
npm install onoff --save
Bây giờ tạo tập tin với tên index.js và chỉ cần thay thế YourAuthToken
var Blynk = require('blynk-library');
var AUTH = 'YourAuthToken';
var blynk = new Blynk.Blynk(AUTH);
var v1 = new blynk.VirtualPin(1);
var v9 = new blynk.VirtualPin(9);
v1.on('write', function(param) {
  console.log('V1:', param[0]);
});
v9.on('read', function() {
  v9.write(new Date().getSeconds());
});
Chúng ta tiến hành chạy dự án (index.js)
node index.js
Kết quả chạy dự án (index.js) ta được các dòng bên dưới
OnOff mode
Connecting to: blynk-cloud.com 8441
SSL authorization...
Connected
Authorized
Chúc các bạn thành công và vui vẻ! cheeky
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...