Việt Nam
Japan T3 19/06/2018
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp

Cấu hình router cơ bản - Cisco router

Bài viết được đăng tại nguyenlediep.com - không copy dưới mọi hình thức.
Tập hợp một số câu lệnh cơ bản để cấu hình router của cisco như: Các chế độ cấu hình, cấu hình password, cấu hình interface, tạo login banner, lưu cấu hình vào nvram, lệnh exec timeout,...
 

Các chế độ cấu hình của router

Router> Chế độ user
Router# Chế độ privileged (chế độ exec)
Router(config)# Chế độ global configuration
Router(config-if)# Chế độ interface configuration
Router(config-subif)# Chế độ subinterface configuration
Router(config-line)# Chế độ cấu hình line
Router(config-router)# Chế độ router configuration
ctrl + z tương ứng với lệnh exit để quay về enable mode

Cấu hình passwords

Router(config)# enable password [123] Cấu hình enabale password
Router(config)# enable secret class Cấu hình password mã hóa ở chế độ enable
Router(config)# line console 0 Vào chế độ line console
Router(config-line)# password [123] Cấu hình password cho line console
Router(config-line)# login Cho phép kiểm tra password khi login vào router bằng port console
Router(config)# line vty 0 4 Vào chế độ line vty để cho phép telnet
Router(config-line)# password [123] Cấu hình password để cho phép telnet
Router(config-line)# login Cho phép kiểm tra password khi người dùng telnet vào router

Mã hóa password

Router(config)# service password-encryption Mã hóa tất cả các loại password trên router hoặc switch trừ enable secret password

Tắt tính năng mã hóa password

Router(config)# no service password-encryption Tắt tính năng mã hóa password trên router goặc switch

Cấu hình interface fast ethernet

Router(config)# interface fastethernet 0/0 Chuyển vào chế độ cấu hinh của interface fastethernet 0/0
Router(config-if)# description accounting lan Cấu hình lời mô tả cho interface
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Gán một địa chỉ ip và subnet mask cho interface
Router(config-if)# no shutdown Bật interface
Dùng lệnh "show ip interface brief" để xem thông tin trên mỗi interface

Tạo login banner

Router(config)# banner login $ day la mot banner dang nhap $ Định nghĩa một thông điệp sẽ được đưa ra khi người dùng login vào router. Đoạn thông điệp sẽ đặt trong cặp ký tự đặc biệt.

Câu lệnh exec-timeout

Router(config)# line console 0 Chuyển cấu hình vào chế độ line
Router(config-line)# exec-timeout 0 0 Cấu hình thời gian để giới hạng màn hình console sẽ tự động log off. Cấu hình tham số 0 0 (phút giây) thì console không bị log off

Lưu file cấu hình vào nvram

Router# copy running-config startup-config Lưu file cấu hình đang chạy trên ram vào nvram
Router# erase startup-config Xóa file cấu hình đang lưu trong nvram

Shutdown router, nâng cấp thêm module (wic-1t) và cấu hình interface serial

Router(config)# interface s0/0 Chuyển vào chế độ cấu hình của interface s0/0
Router(config-if)# description link to isp Mô tả cho interface serial
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Gán một địa chỉ ip và subnet mask cho interface serial
Router(config-if)# clock rate 56000 Cấu hình giá trị clock rate cho interface (khi interface đó là dce)
Router(config-if)# no shutdown Bật interface

Chia sẻ
Người tình không đến
Cấu hình định tuyến tĩnh - Static Route - Cisco Router
Lưu ý: Đăng câu hỏi trên Group Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Sinh năm 93, đang học tập và làm việc tại Hồ Chí Minh City..