Việt Nam
Japan T3 19/06/2018
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp

Cấu hình định tuyến tĩnh - Static Route - Cisco Router

Bài viết được đăng tại nguyenlediep.com - không copy dưới mọi hình thức.
Định tuyến tĩnh là một quá trình định tuyến mà để thực hiện bạn phải cấu hình bằng tay từng địa chỉ đích cụ thể cho router. Một dạng mặc định của đĩnh tuyến tĩnh là default route, dạng này được sử dụng cho các mạng cụt.
 

Định tuyến cho router với static route

Router(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.1.2 172.16.1.0 là mạng đích
255.255.255.0 là subnet của mạng đích
172.16.1.2 là địa chỉ mà router có thể học (địa chỉ cổng router liên kết với nó có cùng đường mạng)
Router(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 s0/1 172.16.1.0 là mạng đích
255.255.255.0 là subnet của mạng đích
s0/1 là cổng router của chính nó liên kết với router kề với nó có cùng đường mạng.

Cấu hình default route trên router

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.2 Khi router nhận được gói dữ liệu mà đích gói dữ liệu này không có trong bảng định tuyến thì sẽ gửi gói dữ liệu đó ra 172.16.1.2
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/1 Khi router nhận được gói dữ liệu mà đích gói dữ liệu này không có trong bảng định tuyến thì sẽ gửi gói dữ liệu đó ra interface s0/1

Kiểm tra static route

Router# show ip route Dùng để hiện thị ra tất cả các dãy ip route mà bạn đã route

Chia sẻ
Cấu hình router cơ bản - Cisco router
Ubuntu 12.04 Desktop Full
Lưu ý: Đăng câu hỏi trên Group Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Sinh năm 93, đang học tập và làm việc tại Hồ Chí Minh City..