© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Máy tính bỏ túi trực tuyến - Calculator online

Máy tính bỏ túi trực tuyến - Calculator online là một công cụ dùng để tính các phép toán cơ bản như: cộng, trừ, nhân, chia, phần trăm, căn bậc 2 và lấy số dư (#mod)...

Hướng dẫn sử dụng

  • Ví dụ: 9 mod 2 bằng?
  • Bước 1: Chọn 9
  • Bước 2: Chọn mod
  • Bước 3: Chọn 2
  • Bước 4: Xem kết quả nằm phần đầu máy tính
  • Xem các phép tính đã tính click
  • Ẩn các phép tính đã tính click

© 2018 - 2020 Nguyễn Lê Điệp

Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...