© 2017

Thơ Tôi

NLD Code - Thơ Tôi - Thơ tôi không hay nhưng tâm hồn đẹp. Chữ không đẹp nhưng lòng tôi cứ viết. Thơ tôi viết ít nhưng đầy ý nghĩa. Tôi không sang nhưng tình cảm chân thành...

Thơ Tôi - Thơ tôi không hay nhưng tâm hồn đẹp. Chữ không đẹp nhưng lòng tôi cứ viết. Thơ tôi viết ít nhưng đầy ý nghĩa...

Thơ tôi không hay nhưng tâm hồn đẹp
Chữ không đẹp nhưng lòng tôi cứ viết
Thơ tôi viết ít nhưng đầy ý nghĩa
Tôi không sang nhưng tình cảm chân thành.

Ân Hảo, 02-09-2013
Tác giả: #nguyenlediep

Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...