Báo cáo X

Báo Cáo
© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Bởi ly cà phê

Bởi ly cà phê - Bởi ly cà phê sữa hai mươi giờ. Hay vì cuộc sống ta quá mệt nhoài. Và biết bao những hoài vọng trong ta. Mà giờ này ta vẫn còn thao thức.

Bởi ly cà phê sữa hai mươi giờ
Hay vì cuộc sống ta quá mệt nhoài
Và biết bao những hoài vọng trong ta
Mà giờ này ta vẫn còn thao thức

Thôi não ơi! Mi hãy cho ta xin
Với một điều là hãy dừng nó lại
Để cho ta trọn giấc đêm dài
Với một sớm mai một hành trình mới.

Mỹ Phước 1, 21-02-2017

Chia sẻ

Cuộc đời tôi
Phượt Bình Thuận 2017
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Sinh năm 93, đang học tập và làm việc tại Hồ Chí Minh City..