© 2017

Sài Gòn đã vào Đông?

NLD Code - Sài Gòn đã vào Đông? Đông đã đến Sài Gòn rồi chăng? Buốt đôi vai khi ánh đèn dần lên. Đông đã đến Sài Gòn thật rồi? Buốt cả đôi tay những buổi sớm mai...

Sài Gòn đã vào Đông? Đông đã đến Sài Gòn rồi chăng? Buốt đôi vai khi ánh đèn dần lên. Đông đã đến Sài Gòn thật rồi? Buốt cả đôi tay những buổi sớm mai...

Đông đã đến Sài Gòn rồi chăng?
Buốt đôi vai khi ánh đèn dần lên
Đông đã đến Sài Gòn thật rồi?
Buốt cả đôi tay những buổi sớm mai

Đông đã đến Sài Gòn rồi ư?
Trên đôi chân đã dần nặng bước
Có phải Đông đã đến?
Nên trong tôi buốt đến vậy

Hay chính tôi đã mang Đông đến
Để bao trùm những nẻo đường tôi qua
Là hiện hữu hay là hư ảo?
Mà sao họ không buốt lạnh như tôi

Là vai, là tay, là chân
Hay tận sâu trong tôi đã buốt
Bởi dòng suy nghĩ bâng quơ
Và cả những điều mà tôi không thể?

Linh Trung, 02-11-2021
Tác giả: #nguyenlediep

Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...