© 2017

Khoảng lặng trong tôi sau Covid nơi Sài Gòn

NLD Code - Khoảng lặng trong tôi sau Covid nơi Sài Gòn. Sài Gòn nhộn nhịp sau Covid. Thành phố mang tên Bác đã trở lại. Bởi quán xá dần hé mở. Bởi dòng xe tấp nập buổi sớm mai...

Khoảng lặng trong tôi sau Covid nơi Sài Gòn. Sài Gòn nhộn nhịp sau Covid. Thành phố mang tên Bác đã trở lại. Bởi quán xá dần hé mở. Bởi dòng xe tấp nập buổi sớm mai...

Sài Gòn nhộn nhịp sau Covid
Thành phố mang tên Bác đã trở lại
Bởi quán xá dần hé mở
Bởi dòng xe tấp nập buổi sớm mai

Là thế, sau ngày đóng cửa
Còn với tôi lại mang một nỗi niềm
Chẳng biết vì đâu đã đến
Chỉ biết trầm lặng khi màng đêm buông

Vì trong tôi đã dần thấm
Với cuộc sống, với thực tại mình chăng?
Thôi, cứ mạnh mẽ mà đi
Sau cơn mưa rồi sẽ có Cầu Vồng.

Linh Trung, 25-10-2021
Tác giả: #nguyenlediep

Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...