© 2017

Kiếp Lục Bình

NLD Code - Kiếp Lục Bình. Về đâu ơi hỡi Lục Bình. Sao mãi lênh đênh giữa dòng sông nước. Bởi tạo hoá đã cho kiếp Bình trôi. Chẳng bến, chẳng bờ, chẳng nơi bám víu...

Kiếp Lục Bình. Về đâu ơi hỡi Lục Bình. Sao mãi lênh đênh giữa dòng sông nước. Bởi tạo hoá đã cho kiếp Bình trôi. Chẳng bến, chẳng bờ, chẳng nơi bám víu...

Về đâu ơi hỡi Lục Bình
Sao mãi lênh đênh giữa dòng sông nước
Bởi tạo hoá đã cho kiếp Bình trôi
Chẳng bến, chẳng bờ, chẳng nơi bám víu

Hình ảnh ấy sao quá đổi thân quen
Ở đâu đó thoáng qua trong tâm trí
Là hư ảo, mơ hồ trong giấc mộng
Hay chính là sự sống của riêng tôi? 

Linh Trung, 04-10-2021
Tác giả: #nguyenlediep

Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...