© 2017

Chương trình tìm tất cả các số chia hết cho 7 nhưng không phải bội số của 5 trong Python

NLD Code - Chương trình tìm tất cả các số chia hết cho 7 nhưng không phải bội số của 5, nằm trong đoạn 2000 và 3200. Các số thu được sẽ được in thành chuỗi trên một dòng,...

Viết chương trình tìm tất cả các số chia hết cho 7 nhưng không phải bội số của 5 trong Python nằm trong đoạn 2000 và 3200. Các số thu được sẽ được in thành chuỗi trên một dòng, cách nhau bằng dấu phẩy.

Gợi ý

  • Sử dụng range(#begin, #end)

Tiến hành code

Tảo mảng j

j=[]

Dùng for range chạy từ 2000 đến 3200

for i in range(2000,3201)

Điều kiện chia hết cho 7 nhưng không bội số của 5

if(i%7==0) and (i%5!=0)

Thêm giá trị tìm được vào mảng j

j.append(str(i))

In thành chuỗi và cách nhau bởi dấu phẩy (,)

print(','.join(j))

Chương trình hoàn chỉnh

# http://nguyenlediep.com

j=[]
for i in range(2000,3201):
    if(i%7==0) and (i%5!=0):
        j.append(str(i))
print(','.join(j))

# Chúc các bạn thành công!

Xem video hướng dẫn kèm giải thích tại đây

Chúc các bạn thành công và vui vẻ! cheeky
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...