© 2017

Chương trình kiểm tra chuỗi nhập vào có phải là một Palindrome trong Python

NLD Code - Chương trình kiểm tra chuỗi nhập vào có phải là một Palindrome trong Python. Palindrome là một chuỗi nào đó có thể được viết xuôi hay viết ngược vẫn chỉ cho ra chính nó...

Chương trình kiểm tra chuỗi nhập vào có phải là một Palindrome trong #Python. #Palindrome là một chuỗi nào đó có thể được viết xuôi hay viết ngược vẫn chỉ cho ra chính nó.

Bước 1: Lấy giá trị nhận được gán vào biến string
string = raw_input('\n- Nhap chuoi: ')
Bước 2: Chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường cho string
string_lo = string.lower()
Bước 3: Đảo ngược chuỗi string được nhập vào
string_re = string_lo[::-1]
Bước 4: So sánh chuỗi nhập vào với chuỗi đảo ngược để đưa ra kết quả
if string_lo==string_re:
    print '\n=> ',string,'la mot Palindrome\n'
else:
    print '\n=> ',string,'khong phai la Palindrome\n'
Bước 5: Dùng try except Exception để bắt lỗi khi người dùng nhập sai
try:
except Exception:
Và đoạn code hoàn chỉnh nhất cho bài này được thể hiện như bên dưới
try:
    string = raw_input('\n- Nhap chuoi: ')
    string_lo = string.lower()
    string_re = string_lo[::-1]
    if string_lo==string_re:
        print '\n=> ',string,'la mot Palindrome\n'
    else:
        print '\n=> ',string,'khong phai la Palindrome\n'
except Exception:
    print '\n=> Loi roi vui long kiem tra lai!\n'

Chúc các bạn thành công và vui vẻ!

Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...