© 2017

Code Javascript chống Copy, View, F12, Ctrl + U cho website

NLD Code - Code Javascript chống Copy, View, F12, Ctrl + U cho website. Bài viết hướng dẫn cho các bạn hạn chế quyền sao chép, F12, xem mã nguồn của trang web...

Với một lý do nào đó bạn không muốn cho mọi người xem được mã nguồn trang web, không cho mọi người copy nội dung bài viết của trang web. Qua bài hướng dẫn Code Javascript chống Copy, View, F12, Ctrl + U cho website này sẽ giúp các bạn làm được điều đó.

Chống chuột trái lên trang web

- Bạn dán đoạn code bên dưới vào trước thẻ đóng head (</head>)

<style type='text/css'>
    body {
        -webkit-touch-callout: none;
        -webkit-user-select: none;
        -moz-user-select: none;
        -ms-user-select: none;
        -o-user-select: none;
        user-select: none;
    }
</style>

Chống chuột phải lên trang web

- Bạn dán đoạn code bên dưới vào trước thẻ đóng body (</body>)

<script type='text/javascript'>
    var message = "NoRightClicking";
    function defeatIE() {
        if (document.all) {
            (message);
            return false;
        }
    }
    function defeatNS(e) {
        if (document.layers || (document.getElementById && !document.all)) {
            if (e.which == 2 || e.which == 3) {
                (message);
                return false;
            }
        }
    }
    if (document.layers) {
        document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
        document.onmousedown = defeatNS;
    } else {
        document.onmouseup = defeatNS;
        document.oncontextmenu = defeatIE;
    }
    document.oncontextmenu = new Function("return false")
</script>

Chống Ctrl + U và F12 để xem mã nguồn trang web

- Bạn dán đoạn code bên dưới vào trước thẻ đóng body (</body>)

<script type='text/javascript'>
  checkCtrl = false $('*').keydown(function(e) {
    if (e.keyCode == '17') {
      checkCtrl = false
    }
  }).keyup(function(ev) {
    if (ev.keyCode == '17') {
      checkCtrl = false
    }
  }).keydown(function(event) {
    if (checkCtrl) {
      if (event.keyCode == '85') {
        return false;
      }
    }
  })
</script>

Tiếp theo bạn thay thế nội dung thẻ body

- Bạn thay thế đoạn code bên dưới ở dòng <body>

<body onkeydown="return false">

Về cơ bản những đoạn Code bên trên chỉ khóa được khi người dùng chuột phải, chuột trái và dùng phím Ctrl chứ không thể chống tuyệt đối.

Chúc các bạn thành công! cool

Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...