© 2017

Thay đổi màu thanh tiêu đề và thanh địa chỉ trong trình duyệt

NLD Code - Thay đổi màu thanh tiêu đề và thanh địa chỉ trong trình duyệt - Trong các trình duyệt trên thiết bị di động, bạn có thể thay đổi màu sắc của thanh chứa tiêu đề và chứa URL của...

Thay đổi màu thanh tiêu đề và thanh địa chỉ trong trình duyệt - Trong các trình duyệt trên thiết bị di động, bạn có thể thay đổi màu sắc của thanh chứa tiêu đề và chứa #URL của trang #web.

Trong các trình duyệt trên thiết bị di động, bạn có thể thay đổi màu sắc của thanh chứa tiêu đề và chứa URL của trang web. Thông thường ở thanh này là màu trắng. Với một số dòng #code, mình có thể thay đổi nó thành bất kỳ màu nào mà mình thích.

Đây tuy là một mẹo nhỏ nhưng đem lại một số ấn tượng hoạt động để cung cấp cho trang web của bạn thêm phần nổi bậc hơn.

Để thực hiện điều này, tôi cần chèn một vài dòng code vào đầu của trang #web. Code này sẽ hoạt động trên mọi nền tảng bao gồm #Wordpress và thậm chí chỉ cần đặt nó vào thẻ <head> của trang web.

Code ví dụ

Đây là code tôi đã chèn vào trang web của chính mình
<!-- Chrome, Firefox OS và Opera -->
<meta name="theme-color" content="#373c43">
<!-- Windows Phone -->
<meta name="msapplication-navbutton-color" content="#373c43">
<!-- iOS Safari -->
<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="#373c43">

Code chính

Bạn có thể thay đổi "mau_ban_thich" thành bất cứ màu nào mà bạn muốn
<!-- Chrome, Firefox OS và Opera -->
<meta name="theme-color" content="mau_ban_thich">
<!-- Windows Phone -->
<meta name="msapplication-navbutton-color" content="mau_ban_thich">
<!-- iOS Safari -->
<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="mau_ban_thich">
Chúc các bạn thành công và vui vẻ! cheeky
Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra Nguyễn Lê Điệp chấm Com. Được sinh ra ở Bình Định, đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh...