© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Tài nguyên đề xuất

# Tiêu đề Dung lượng
# Source Code Tool Encrypt and Decrypt Hill 1.0.0 - ZIP
1,26MB
# Cách tính IP và Netmask lớp C - XLSX
14,22KB
# Advanced IP Scanner 2.5.3646 - ZIP
18,83MB
# Sample Spreadsheet 1.000 Rows - XLS
212,00KB
# Tool Encrypt and Decrypt Caesar 1.0.0 - ZIP
15,11MB
# Sample Spreadsheet 1.000 Rows - CSV
118,46KB
# Poster Big Data và công nghệ Hadoop - PDF
17,84MB
# Phần mềm quản lý và cổng thông tin đoàn viên - PPTX
290,10KB
# Photos Lễ Thành Hôn Hồng Ngọc & Hữu Thành part 1 - ZIP
65,40MB
# Melt Down Deep Freeze Standard - ZIP
269,26KB
# Phần mềm quản lý và cổng thông tin đoàn viên - pdf
5,55MB
# Sample File 500.000 Rows - SQL
42,37MB
# Source code phần mềm quản lý bán hàng viết bằng C Sharp - zip
2,44MB
# Source code cân điện tử với Loadcell Arduino và HX711 - zip
1,70KB
# Big Data và công nghệ Hadoop - PDF
6,46MB