Nhận thông báo X
Đăng ký
Báo link hỏng X

Báo Hỏng
© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Tài nguyên đề xuất

# Tiêu đề Dung lượng
# Sample Spreadsheet 100.000 Rows - CSV
3,81MB
# Sample File 500.000 Rows - SQL
42,37MB
# Source code cân điện tử với Loadcell Arduino và HX711 - zip
1,70KB
# Mối quan hệ bạn bè trên Twitter - PY
5,69KB
# Phần mềm quản lý và cổng thông tin đoàn viên - pdf
5,55MB
# Advanced IP Scanner 2.5.3646 - ZIP
18,83MB
# Báo cáo quản trị Hệ Thống Windows Server 2008 - DOCX
3,89MB
# Tìm hiểu về máy spect - PDF
1,50MB
# Đường lối xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay - DOCX
257,46KB
# Sample File 1.000.000 Rows - SQL
84,85MB
# Sample Spreadsheet 5.000 Rows - CSV
555,62KB
# Phần mềm quản lý và cổng thông tin đoàn viên - PPTX
290,10KB
# Poster phân tích và khai thác dữ liệu web - PSD
428,28MB
# Sample Spreadsheet 50.000 Rows - XLS
6,65MB
# MobaXterm Personal 10.9 - ZIP
11,53MB