Nhận tin X
Đăng ký
Báo link hỏng X

Báo Hỏng
© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Tài nguyên đề xuất

# Tiêu đề Dung lượng
# Code đọc từng dòng và đếm số dòng trong tập tin với java - JAVA
0,00 MB
# Sample File 100 Rows - SQL
0,01 MB
# Sample Spreadsheet 50.000 Rows - XLS
6,65 MB
# Poster Big Data và công nghệ Hadoop - PSD
15,59 MB
# Tìm hashtag trên Twitter - PY
0,00 MB
# Social network analysis with Python - DOCX
1,30 MB
# Giải pháp lưu trữ đám mây với Owncloud - PPTX
1,20 MB
# Báo cáo kiến trúc cài đặt DBMS - DOCX
2,17 MB
# Social network analysis with Python - PDF
0,80 MB
# Source Code Tool Encrypt and Decrypt Caesar 1.1.0 - ZIP
1,24 MB
# Cách tính IP và Netmask lớp B - XLSX
0,02 MB
# Software DVD Flick 1.3.0.7 - ZIP
12,33 MB
# Poster phân tích và khai thác dữ liệu web - PSD
428,28 MB
# Sample File 1.000.000 Rows - SQL
84,85 MB
# Tool Encrypt and Decrypt Caesar 1.1.0 - ZIP
16,18 MB