Nhận thông báo X
Đăng ký
Báo link hỏng X

Báo Hỏng
© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Tài nguyên đề xuất

# Tiêu đề Dung lượng
# Time line khóa luận tốt nghiệp Big Data và công nghệ Hadoop - MPP
701,00KB
# Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương - DOCX
20,33KB
# Source code dùng khoảng trắng giữa các từ để văn bản căn lề 2 bên có rút trích trong Python - zip
1,71KB
# Source Code Tool Encrypt and Decrypt Caesar 1.0.0 - ZIP
1,44MB
# Social network analysis with Python - PDF
815,20KB
# Big Data và công nghệ Hadoop - PDF
6,46MB
# Đường lối xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay - DOCX
257,46KB
# Code RMI tính tổng ba số nguyên được nhập từ bàn phím trong java - DOCX
30,44KB
# Tool Encrypt and Decrypt Caesar 1.1.0 - ZIP
16,18MB
# Sample File 100.000 Rows - SQL
8,39MB
# MobaXterm Personal 10.9 - ZIP
11,53MB
# Advanced IP Scanner 2.5.3646 - ZIP
18,83MB
# SD Card Formatter 5.0.0 - ZIP
5,98MB
# Sample File 1.000 Rows - SQL
84,53KB
# Báo cáo hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL - docx
2,48MB