© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Tài nguyên đề xuất

# Tiêu đề Dung lượng
# Code đọc từng dòng và đếm số dòng trong tập tin với java - JAVA
857,00 byte
# Sample File 5.000 Rows - SQL
424,71KB
# Giải pháp lưu trữ đám mây với Owncloud - PDF
2,18MB
# Source code dùng khoảng trắng giữa các từ để văn bản căn lề 2 bên có rút trích trong Python - zip
1,71KB
# Sample Spreadsheet 10.000 Rows - CSV
1,08MB
# Sample Spreadsheet 500.000 Rows - CSV
6,16MB
# Giải pháp lưu trữ đám mây với Owncloud - DOCX
2,12MB
# Sample File 500.000 Rows - SQL
42,37MB
# Triển khai hệ thống Storage Area Network - DOCX
6,82MB
# Code đọc tập tin theo byte trong java - JAVA
376,00 byte
# Tiểu luận tìm hiểu về mật mã Caesar và mật mã Hill - pdf
1,13MB
# Sample File 100.000 Rows - SQL
8,39MB
# Sample File 1.000.000 Rows - SQL
84,85MB
# Sample Spreadsheet 100 Rows - CSV
10,74KB
# Source code cân điện tử với Loadcell Arduino và HX711 - zip
1,70KB