Nhận thông báo X
Đăng ký
Báo link hỏng X

Báo Hỏng
© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Tài nguyên đề xuất

# Tiêu đề Dung lượng
# Tải mã nguồn trang web - JAVA
663,00 byte
# Báo cáo quản trị Hệ Thống Windows Server 2008 - DOCX
3,89MB
# Cách tính IP và Netmask lớp B - XLSX
15,78KB
# Đường lối xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay - DOCX
257,46KB
# Sample Spreadsheet 50.000 Rows - CSV
5,17MB
# Code đọc từng dòng và đếm số dòng trong tập tin với java - JAVA
857,00 byte
# Sample Spreadsheet 1.000 Rows - CSV
118,46KB
# Sample File 5.000 Rows - SQL
424,71KB
# Mối quan hệ bạn bè trên Twitter - PY
5,69KB
# Source code cân điện tử với Loadcell Arduino và HX711 - zip
1,70KB
# Sample Spreadsheet 10 Rows - CSV
1,07KB
# Raspbian stretch hệ điều hành cho Raspberry Pi 27-06-2018 - ZIP
1,62GB
# Tính điểm tích lũy trường đại học Công Nghiệp TP.HCM IUH - XLSX
18,32KB
# Big Data và công nghệ Hadoop - DOCX
9,74MB
# Advanced IP Scanner 2.5.3646 - ZIP
18,83MB