Nhận thông báo X
Đăng ký
Báo link hỏng X

Báo Hỏng
© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Tài nguyên đề xuất

# Tiêu đề Dung lượng
# Learning outcomes khóa luận tốt nghiệp Big Data và công nghệ Hadoop - ZIP
3,94MB
# Source code dùng khoảng trắng giữa các từ để văn bản căn lề 2 bên có rút trích trong Python - zip
1,71KB
# Sample File 5.000 Rows - SQL
424,71KB
# Đường lối xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay - DOCX
257,46KB
# Kiểm tra năm nhập vào có phải là năm nhuận - PY
197,00 byte
# Lấy liên kết trang web với Python - PY
392,00 byte
# Tải mã nguồn trang web - JAVA
663,00 byte
# Sample Spreadsheet 1.000 Rows - XLS
212,00KB
# Source Code Tool Encrypt and Decrypt Caesar 1.0.0 - ZIP
1,44MB
# Sample Spreadsheet 5.000 Rows - XLS
904,00KB
# Social network analysis with Python - PDF
815,20KB
# Source code phần mềm quản lý bán hàng viết bằng C Sharp - zip
2,44MB
# Tool Encrypt and Decrypt Caesar 1.1.0 - ZIP
16,18MB
# Code RMI Sort List trong java - DOCX
31,25KB
# Sample Spreadsheet 50.000 Rows - CSV
5,17MB