Nhận tin X
Đăng ký
Báo link hỏng X

Báo Hỏng
© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Tài nguyên đề xuất

# Tiêu đề Dung lượng
# Sample File 500 Rows - SQL
0,04 MB
# Sample Spreadsheet 1.000 Rows - XLS
0,21 MB
# Code đọc từng dòng và đếm số dòng trong tập tin với java - JAVA
0,00 MB
# Poster phân tích và khai thác dữ liệu web - PSD
428,28 MB
# Social network analysis with Python - DOCX
1,30 MB
# CV xin việc Nguyễn Lê Điệp VI bản full1 - DOCX
5,94 MB
# Sample File 1.000.000 Rows - SQL
84,85 MB
# Tiểu luận tìm hiểu về mật mã Caesar và mật mã Hill - DOCX
1,01 MB
# Tool Encrypt and Decrypt Caesar 1.1.0 - ZIP
16,18 MB
# Sample Spreadsheet 1.000 Rows - CSV
0,12 MB
# Sample File 1.000 Rows - SQL
0,08 MB
# Kiểm tra năm nhập vào có phải là năm nhuận - PY
0,00 MB
# Tải mã nguồn trang web - JAVA
0,00 MB
# Code RMI Sort List trong java - DOCX
0,03 MB
# Software DVD Flick 1.3.0.7 - ZIP
12,33 MB