Nhận tin X
Đăng ký
Báo link hỏng X

Báo Hỏng
© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Tài nguyên đề xuất

# Tiêu đề Dung lượng
# SD Card Formatter 5.0.0 - ZIP
5,98 MB
# Phần mềm quản lý và cổng thông tin đoàn viên - PPTX
0,28 MB
# Time line khóa luận tốt nghiệp Big Data và công nghệ Hadoop - MPP
0,68 MB
# Phần mềm quản lý và cổng thông tin đoàn viên - PDF
5,55 MB
# Secret images and videos in 2017 - ZIP
72,56 MB
# Poster Big Data và công nghệ Hadoop - PDF
17,84 MB
# Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương - DOCX
0,02 MB
# Sample Spreadsheet 10.000 Rows - XLS
1,70 MB
# Sample File 500.000 Rows - SQL
42,37 MB
# Code RMI Sort List trong java - DOCX
0,03 MB
# Source code cửa hàng vật tư được viết bằng PHP và MySQL - RAR
6,69 MB
# CV xin việc Nguyễn Lê Điệp VI bản full1 - DOCX
5,94 MB
# Social network analysis with Python - DOCX
1,30 MB
# Poster triển khai và đánh giá software defined wireless local area network - PSD
429,06 MB
# Tool Encrypt and Decrypt Caesar 1.0.0 - ZIP
15,11 MB