Nhận thông báo X
Đăng ký
Báo link hỏng X

Báo Hỏng
© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Tài nguyên đề xuất

# Tiêu đề Dung lượng
# Poster Big Data và công nghệ Hadoop - PSD
15,59 MB
# Source code dùng khoảng trắng giữa các từ để văn bản căn lề 2 bên có rút trích trong Python - ZIP
0,00 MB
# Sample Spreadsheet 5.000 Rows - XLS
0,88 MB
# Code đọc tập tin theo byte trong java - JAVA
0,00 MB
# Phần mềm quản lý và cổng thông tin đoàn viên - PPTX
0,28 MB
# Big Data và công nghệ Hadoop - PDF
6,46 MB
# Code Python simple chat - ZIP
0,00 MB
# Poster tìm hiểu về NTP và ứng dụng - PSD
13,09 MB
# Báo cáo hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL - DOCX
2,48 MB
# Sample File 100 Rows - SQL
0,01 MB
# Tiểu luận tìm hiểu về mật mã Caesar và mật mã Hill - PDF
1,13 MB
# Tìm hiểu về máy spect - DOCX
3,07 MB
# Tool Encrypt and Decrypt Caesar 1.1.0 - ZIP
16,18 MB
# Sample File 5.000 Rows - SQL
0,41 MB
# Sample Spreadsheet 5.000 Rows - CSV
0,54 MB