© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Tài nguyên đề xuất

# Tiêu đề Dung lượng
# Cách tính IP và Netmask lớp C - XLSX
14,22KB
# Cách tính Netmask cho các lớp mạng - XLSX
10,11KB
# Big Data và công nghệ Hadoop - DOCX
9,74MB
# Advanced IP Scanner 2.5.3646 - ZIP
18,83MB
# Phần mềm quản lý và cổng thông tin đoàn viên - docx
9,09MB
# Poster phân tích và khai thác dữ liệu web - PSD
428,28MB
# Sample Spreadsheet 50.000 Rows - CSV
5,17MB
# CV xin việc Nguyễn Lê Điệp VI bản full - docx
5,94MB
# Social network analysis with Python - PDF
815,20KB
# Kiểm tra năm nhập vào có phải là năm nhuận - PY
197,00 byte
# Win32 Disk Imager 1.0.0 - ZIP
11,92MB
# Sample File 1.000 Rows - SQL
84,53KB
# Sample File 10.000 Rows - SQL
849,97KB
# Poster tìm hiểu về NTP và ứng dụng - PSD
13,09MB
# Sample File 100.000 Rows - SQL
8,39MB