Nhận thông báo X
Đăng ký
Báo link hỏng X

Báo Hỏng
© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Tài nguyên đề xuất

# Tiêu đề Dung lượng
# Poster tìm hiểu về NTP và ứng dụng - PSD
13,09 MB
# Social network analysis with Python - DOCX
1,30 MB
# Cách tính IP và Netmask lớp C - XLSX
0,01 MB
# Sample File 1.000.000 Rows - SQL
84,85 MB
# Win32 Disk Imager 1.0.0 - ZIP
11,92 MB
# Software DVD Flick 1.3.0.7 - ZIP
12,33 MB
# Code đọc tập tin theo byte trong java - JAVA
0,00 MB
# Source code cửa hàng vật tư được viết bằng PHP và MySQL - RAR
6,69 MB
# Giải pháp lưu trữ đám mây với Owncloud - PPTX
1,20 MB
# Big Data và công nghệ Hadoop - PDF
6,46 MB
# Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương - DOCX
0,02 MB
# Code Python simple chat - ZIP
0,00 MB
# Sample Spreadsheet 50.000 Rows - CSV
5,17 MB
# Sample Spreadsheet 10.000 Rows - CSV
1,08 MB
# Sample Spreadsheet 10.000 Rows - XLS
1,70 MB