© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Tài nguyên đề xuất

# Tiêu đề Dung lượng
# Sample Spreadsheet 1.000 Rows - CSV
118,46KB
# Source code cân điện tử với Loadcell Arduino và HX711 - zip
1,70KB
# Tìm hashtag trên Twitter - PY
1,53KB
# Sample Spreadsheet 10.000 Rows - XLS
1,70MB
# Secret images and videos in 2017 - ZIP
72,56MB
# Code RMI Sinh Viên trong java - DOCX
32,76KB
# Sample Spreadsheet 100 Rows - XLS
38,00KB
# Sample Spreadsheet 5.000 Rows - XLS
904,00KB
# CV xin việc Nguyễn Lê Điệp VI bản full - docx
5,94MB
# Poster phân tích và khai thác dữ liệu web - PSD
428,28MB
# Giải pháp lưu trữ đám mây với Owncloud - PPTX
1,20MB
# Code RMI tính tổng ba số nguyên được nhập từ bàn phím trong java - DOCX
30,44KB
# Raspbian stretch hệ điều hành cho Raspberry Pi 27-06-2018 - ZIP
1,62GB
# Lấy liên kết trang web với Python - PY
392,00 byte
# Sample File 1.000.000 Rows - SQL
84,85MB