Nhận tin X
Đăng ký
Báo link hỏng X

Báo Hỏng
© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Tài nguyên đề xuất

# Tiêu đề Dung lượng
# Poster Big Data và công nghệ Hadoop - PDF
17,84 MB
# Poster triển khai và đánh giá software defined wireless local area network - PSD
429,06 MB
# Sample File 500.000 Rows - SQL
42,37 MB
# Code đọc tập tin theo byte trong java - JAVA
0,00 MB
# Poster phân tích và khai thác dữ liệu web - PSD
428,28 MB
# Melt Down Deep Freeze Standard - ZIP
0,26 MB
# Sample Spreadsheet 1.000 Rows - CSV
0,12 MB
# Phần mềm quản lý và cổng thông tin đoàn viên - DOCX
9,09 MB
# Tool Encrypt and Decrypt Caesar 1.0.0 - ZIP
15,11 MB
# Code RMI tính tổng ba số nguyên được nhập từ bàn phím trong java - DOCX
0,03 MB
# Đường lối xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay - DOCX
0,25 MB
# Mối quan hệ bạn bè trên Twitter - PY
0,01 MB
# Sample Spreadsheet 5.000 Rows - CSV
0,54 MB
# Tìm hiểu về máy spect - DOCX
3,07 MB
# Giải pháp lưu trữ đám mây với Owncloud - PDF
2,18 MB