Báo cáo X

Báo Cáo
© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Nhật ký tháng 07

Ngày 02 tháng 07 năm 2018
- Có lẻ quê hương tuy có phần ắc nghiệt kèm với gia đình là nơi cho ta một cảm giác thỏa mái, yên bình và nhẹ nhỏm trong người so với...
Ngày 15 tháng 07 năm 2018
- Quê hương là nơi cho ta một cảm giác an toàn và yên bình nhất không hề sai. Tuy nơi chôn nhau cắt rốn Bình Định có nhiều khắc nghiệt của thời...