Báo cáo X

Báo Cáo
© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Nhật ký tháng 07

Ngày 20 tháng 07 năm 2018
- Tôi là một người khó hiểu hay những người bên tôi không chịu hiểu hay cuộc sống hiện tại đã tạo cho họ chạy theo lối sống xa hoa và đua...
Ngày 02 tháng 07 năm 2018
- Có lẻ quê hương tuy có phần ắc nghiệt kèm với gia đình là nơi cho ta một cảm giác thỏa mái, yên bình và nhẹ nhỏm trong người so với...