Báo cáo X

Báo Cáo
© 2017
BẢN TIN
    Chào mừng bạn đến với Nguyễn Lê Điệp
Cú pháp tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất trên Google: [tên dữ liệu] + [nguyenlediep]. Xem hướng dẫn tại đây.

Nhật ký tháng 10

Ngày 21 tháng 10 năm 2018
- Có lẻ rồi cuối cùng cũng còn lại một mình ta trong cuộc sống hiện tại. Đêm đến là những nổi niềm ùa về xung quanh, những nổi niềm đủ để tim ta nhoi nhói...
Ngày 09 tháng 10 năm 2018
- Ai đó đã nhận xét về tôi là một kẻ khô khan, một kẻ máu lạnh, một kẻ vô tâm, một kẻ vô tình, một kẻ khốn nạn, một kẻ luôn khó hiểu và bí ẩn. Uk! Thì có thể ai đó đã nhận...
Ngày 01 tháng 10 năm 2018
- Ai sẽ đến bên cạnh ta khi ta cần. Ai sẽ cùng ta chia sẻ những buồn vui của cuộc đời. Ai sẽ cho ta những nụ cười vì vui vẻ và hạnh phúc. Có thể đó là điều khá dễ dàng với...